24-uurs Zorgservice zorgverlener met cliënt

Persoonsgebonden budget (PGB)

Het persoonsgebonden budget (PGB) is een subsidie (budget) van de overheid waarmee mensen zelf de zorg kunnen inkopen die zij nodig hebben. Er zijn verschillende vormen van persoonsgebonden budgetten en ook de hoogte verschilt per aanvrager. 24-uurs Zorgservice heeft veel ervaring met het PGB en ondersteunt kosteloos met de aanvraag.

Persoonsgebonden budget, of zorg in natura?

Met een PGB kunt u zelf verpleging, huishoudelijke zorg of begeleiding inkopen. Op die manier verschilt een PGB ook van zorg in natura, waarbij u direct de zorg van een zorginstelling ontvangt.

Maar is het dan ook mogelijk om een PGB te combineren met zorg in natura? Ja, dat is mogelijk. U kunt per zorgfunctie kiezen of u van een PGB gebruik wilt maken. U kunt bijvoorbeeld de verpleegkundige zorg in natura laten uitvoeren door een thuiszorginstelling, en enkel een PGB aanvragen voor een professionele mantelzorger.

Heb ik recht op een persoonsgebonden budget?

Iedereen die extra zorg, hulp of begeleiding nodig heeft komt in principe in aanmerking voor een PGB. De mensen die extra zorg, hulp of begeleiding nodig hebben zijn vaak mensen met een beperking, aandoening of een stoornis. Denk aan ouderen, mensen met een verstandelijke- of lichamelijke beperking of chronisch zieke mensen.

Het recht op een PGB staat los van uw persoonlijke financiële situatie. Uw vermogen of inkomen kunnen echter wel invloed hebben op de hoogte van uw budget.

Hoe vraag ik een PGB aan?

Er zijn verschillende vormen van persoonsgebonden budgetten, afhankelijk van de vorm verschilt ook de aanvraag ervan. Zo wordt een PGB-Wlz (voor intensieve, langdurige zorg in uw nabije omgeving) aangevraagd bij het CIZ. Een PGB-Wmo (voor hulp of  ondersteuning in of rond huis) wordt aangevraagd bij de gemeente. 

24-uurs Zorgservice heeft ervaring met alle formulieren en stappen die bij een PGB-aanvraag komen kijken. We ondersteunen en adviseren kosteloos bij de aanvraag. Gewoon als onderdeel van onze dienstverlening, want u staat centraal.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?